Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Therapie, wat is dat eigenlijk? Hoe lang duurt het voor het beter wordt met mijn kind? Wat gaat mij dat kosten allemaal? Moet de dokter een voorschrift schrijven? Trekken we iets terug van de mutualiteit?

Deze en nog andere vragen bundelden we in deze rubriek. Hopelijk krijgt u zo een duidelijk zicht op therapie en wat daar bij komt kijken.Therapie


Wat mogen we als ouders verwachten van een eerste gesprek?

Een eerste gesprek noemen we ook wel een kennismakingsgesprek of een intake.

Een eerste gesprek gebeurt bij kleinere kinderen met de ouders alleen. Bij jongeren (vanaf tienerleeftijd, in overleg met de ouders) gebeuren de gesprekken met de jongere erbij. Dit omdat we ervaren dat het belangrijk is dat een kind rijp genoeg is om verhalen te kunnen plaatsen en alles te begrijpen wat gezegd wordt over hem/haar.

Zo'n eerste gesprek duurt ongeveer 90 minuten. 

Bedoeling is om een duidelijk beeld te schetsen van de ondersteuningsvraag en het levensverhaal van het kind en context in kaart te brengen.


Als de therapie zelf gestart is, hoe worden we dan als ouders betrokken?

Het kind/de jongere komt eerst een aantal momenten individueel naar therapie. Tussendoor kan steeds tijd gemaakt worden voor een oudergesprek. Dit kan samen met het kind/de jongere gebeuren of enkel met de ouders.

Wanneer het een meerwaarde is dat de ouders dichterbij het kind betrokken worden, kunnen ze mee aansluiten binnen één of meerdere therapiesessies (gezinstherapie).


Hoe lang duurt een gesprek/therapie?

Een therapiesessie duurt 50 minuten.


Hoe intens is therapie?

De intensiteit van de therapie wordt steeds individueel bekeken en op maat, in samenspraak met de ouders, bepaald. We vinden het belangrijk alle betrokkenen hierin een stem te geven.


Hoe lang duurt het voor er resultaat is? Wanneer zal het beter gaan?

Elk kind/jongere wordt aangemeld met een eigen problematiek en een eigen achtergrond. Het is op voorhand moeilijk te bepalen hoe lang een therapeutisch traject precies zal duren. We werken met kinderen en jongeren op hun eigen tempo, een tempo dat vaak wat lager ligt dan het tempo van volwassenen.


Betaling, terugbetaling en andere praktische zaken


Wat is het prijskaartje voor een gesprek/therapiesessie/reeks/testafnames?

kennismakingsgesprek: 60€

Therapiesessie: 50€

groepsreeks: 240€ (kan variëren)

testafnames (naar gelang de testing):

- intelligentietesting: 150€ (met verslaggeving en toelichtingsgesprek)

- concentratietesting: 120€ (met verslaggeving en toelichtingsgesprek)

- belevingsonderzoek: variabel van de verschillende subtests

- persoonlijkheidsonderzoek: variabel van de verschillende subtests

-...


 

Hoe zit het met terugbetaling?

Bij de meeste mutualiteiten wordt er voor therapie bij kinderen en jongeren terugbetaling voorzien van een aantal sessies. De voorwaarden en de mate van terugbetaling verschillen echter per mutualiteit. Dit kan je best zelf even navragen bij je mutualiteit. Een overzicht vind je op:

http://www.klinisch-psycholoog.be/content/terugbetalingen-door-mutualiteit-van-prestaties-door-psychologen-en-psychotherapie


Hoe gebeurt de betaling?

Voor gesprekken en  individuële therapie gebeurt de betaling steeds cash op het einde van de sessie.

Er zijn geen betalingsterminals voorzien!


Wat als een afspraak niet kan doorgaan?

Het kan steeds gebeuren dat een afspraak, omwille van omstandigheden, niet kan doorgaan.

Gelieve steeds te verwittigen, ten laatste 24u op voorhand.

Bij niet tijdig annuleren van aan afspraak, zijn wij genoodzaakt om een volledige sessie in rekening te brengen.
Download onze folder hier


Like onze facebookpagina: