Ann-Sofie

Ann-Sofie De Mey


Ik ben Ann-Sofie De Mey en ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog in 2013. Ik heb   de psychotherapie-opleiding aan het Korzybski Instituut: oplossingsgerichte, cognitieve en systemische psychotherapie voltooid. Bij het oplossingsgericht werken staan niet enkel de probleemgebieden en het lijden van de cliënt centraal, maar ook de sterktes, talenten en de veerkracht die ze hebben om met deze problemen te kunnen omgaan.


Binnen Cadans ga ik aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders om hen te begeleiden bij hun moeilijkheden. Vragen waarvoor je bij mij terecht kan, zijn: gedrags- en emotionele problemen (angst, stress, depressieve kenmerken), opvoedingsvragen, ontwikkelingsproblemen (autisme, ADHD), psychosomatische klachten, overgangsmoeilijkheden (scheiding, adolescentie) en psychodiagnostiek. Er wordt steeds gekeken voor zorg op maat, aangepast aan het niveau en tempo van de cliënt. Ouders worden zoveel mogelijk bij de therapie betrokken en indien nodig kan ook samengewerkt worden met andere partijen (familieleden, school of andere instanties).


Buiten Cadans ben ik werkzaam binnen School aan de Waterkant, waar ik kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen begeleid.


Ik ben lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 902114587), de Vlaamse Federatie van Psychologen, VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching).


Je kan Ann-Sofie bereiken op ann-sofie@therapie-cadans.be